CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Success in practical/vocational nursing : from student to leader : 9th ed.
 • Tác giả: Patricia A. Knecht
 • Nhà xuất bản: Elsevier - Missouri
 • Năm xuất bản: 2021
 • Số trang:358 p.
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50241
 • ISBN:9780323683722
 • Mã Dewey:610.730 693
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề