CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Nurses' handbook of health assessment
 • Tác giả: Janet R. Weber
 • Nhà xuất bản: Wolters Kluwer - Philadelphia
 • Năm xuất bản: 2022
 • Số trang:874 p.
 • Kích thước:15 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50144
 • ISBN:9781975161248
 • Mã Dewey:616.075
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Nursing assessment, Nursing
 • Chủ đề: Nursing assessment--Examinations & Nursing
 • Chuyên ngành: Khoa Điều dưỡng
 • Tóm tắt: It delivers streamlined, step-by-step guidance at every phase of nursing assessment to help students ensure accurate and effective assessments across all patient populations.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề