CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Chinh phục đỉnh cao tri thức : thế giới tự nhiên
 • Tác giả: Huyền Tuấn
 • Nhà xuất bản: Hà Nội - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:242 tr.
 • Kích thước:21 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:35313
 • Mã Dewey:508
 • Đơn giá:61000
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Hiện tượng tự nhiên, khoa học thường thức
 • Chủ đề: Khoa học Thường thức
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Trái Đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính một thế giới huyền bí, kỳ diệu như vậy đã cung cấp cho chúng ta một cơ hội tiếp cận, khám phá, và lĩnh hội những cái huyền bí sâu xa. Nhờ vào đó, con người có thể đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình chinh phục tự nhiên của mình...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề