CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Superman & Lois Lane : the 25th wedding anniversary
 • Tác giả: John Byrne, Marv Wolfman, Joe Shuster
 • Nhà xuất bản: DC Comics - California
 • Năm xuất bản: 2021
 • Số trang:208 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50023
 • ISBN:9781779510334
 • Mã Dewey:741.5973
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Comics (Graphic works), superman (Fictitious character), superhero comics, science fiction
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến trúc & Mỹ thuật ứng dụng
 • Tóm tắt: The marriage of Clark Kent and Lois Lane is a special and historical moment! From some of comics greatest talents, comes Superman & Lois Lane: The 25th Wedding Anniversary Deluxe Edition! Sometimes even a hero needs advice in relationships, and when Superman needs a listening ear there's no one better for the job than Wonder Woman! Catch all the action and romance as Superman and Lois get ready to tie the knot!.
Sách cùng chuyên ngành