CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Stationery design now
 • Tác giả: Julius Wiedemann
 • Nhà xuất bản: Taschen - Koln
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:380 p.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49845
 • ISBN:9783836518970
 • Mã Dewey:741.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành