CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Premiere pro for filmmakers
 • Tác giả: Sonja Schenk
 • Nhà xuất bản: Foreing films - Log Angeles
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:321 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49846
 • ISBN:9781670823113
 • Mã Dewey:006.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Digital, digital filmmaking, video
 • Chủ đề: Digital art & Digital filmmaking
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: The Digital Filmmaking Handbook presents Premiere Pro for Filmmakers, the editing handbook you’ve been waiting for. Everyone edits video, at least a little bit. But there’s a huge difference between trimming a clip for social media and truly making a film, whether it’s short, long, or episodic. Filmmakers, even beginners, push editing apps like Premiere Pro to the limit. Written by filmmakers for filmmakers, this book covers everything you need to know to edit your movie and tell the story you want to tell using Adobe Premiere.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề