CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The future of architecture in 100 buildings
 • Tác giả: Mark J Kushner, Jennifer Krichels
 • Nhà xuất bản: Simon & Schuster - London
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:152 p.
 • Kích thước:19 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49842
 • ISBN:9781476784922
 • Mã Dewey:724.7
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành