CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Physics of ultrasonic guided waves in composite materials
 • Tác giả: Phan Hai Dang
 • Nhà xuất bản: Vietnam National University press - Ha Noi
 • Năm xuất bản: 2022
 • Số trang:317 p.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49773
 • ISBN:978-604-352-0361
 • Mã Dewey:530
 • Đơn giá:180000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Physics, composite materials, ultrasonic guided waves
 • Chủ đề: Physics & Composite materials
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Contents: Introduction; Fundamentals of composite materials; Wave propagation in anisotropic solids; Guided wave motions in laminated composite materials; Modeling of guided wave motion in bone structures; Analytical approach for guided wave scattering problems.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề