CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Game design workshop
 • Tác giả: Tracy Fullerton
 • Nhà xuất bản: CRC Press - London
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:521 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49622
 • ISBN:9781138098770
 • Mã Dewey:794.81536
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề