CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Giáo trinh vật lý đại cương A1
 • Tác giả: Nguyễn Phước Thể
 • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông - Đà Nẵng
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:201 tr.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49568
 • Mã Dewey:530
 • Đơn giá:35000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Vật lý đại cương, giáo trình
 • Chủ đề: Vật lý & Vật lý Đại cương
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết đo đạc và ước lượng, động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, công và năng lượng, cơ học chất lưu, các định luật thực nghiệm về chất khí, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề