CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.5
 • Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang
 • Nhà xuất bản: Văn hoá - văn nghệ - Tp. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:843 tr.
 • Kích thước:27 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:48546
 • ISBN:9786046827702
 • Mã Dewey:895.92209
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách văn học
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề