CSDL sách

Trở về
 • Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt đợng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
 • Tác giả: Đặng Thanh Phương (ch.b)
 • Nhà xuất bản: Công Thương - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:250 tr.
 • Kích thước:20.5 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48059
 • ISBN:9786049313752
 • Mã Dewey:343.597087
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Pháp luật, xuất khẩu, nhập khẩu, đại lí, gia công, hàng hó, Việt Nam
 • Chủ đề: Xuất nhập khẩu & Pháp luật
 • Chuyên ngành: Khoa Luật
 • Tóm tắt: Bao gồm 73 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dể hiểu về quy định về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt đợng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề