CSDL sách

Trở về
 • Hỏi - Đáp pháp luật về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Tác giả: Nguyễn Thị Trà Giang
 • Nhà xuất bản: Công Thương - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:203 tr.
 • Kích thước:20.5 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48066
 • ISBN:9786049313769
 • Mã Dewey:343.597092
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Pháp luật, năng lượng, tiết kiệm, Việt Nam, sách hỏi đáp
 • Chủ đề: Pháp luật Việt Nam & Năng lượng
 • Chuyên ngành: Khoa Luật
 • Tóm tắt: Trình bày những câu hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giúp các cá nhân cũng như các tổ chức hiểu rõ và vận dụng một cách linh hoạt những quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề