CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hỏi - đáp pháp luật về quản lý ngoại thương
 • Tác giả: Đồng Thị Thu Thủy
 • Nhà xuất bản: Công Thương - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:218 tr.
 • Kích thước:20.5 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47500
 • ISBN:9786049317668
 • Mã Dewey:340
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Pháp luật, quản lý ngoại thương
 • Chủ đề: Ngoại thương & Pháp luật
 • Chuyên ngành: Khoa Luật
 • Tóm tắt: Chương 1. Những quy định chung; Chương 2. Một số biện pháp quản lý ngoại thương; Chương 3. Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề