CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp : sách đào tạo sau Đại học
 • Tác giả: Khương Văn Duy (chb)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:311 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47091
 • Mã Dewey:613.6
 • Đơn giá:66000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Dịch tễ học, sức khỏe nghề nghiệp
 • Chủ đề: Sức khỏe--Nghề nghiệp & Dịch tễ học
 • Chuyên ngành: Khoa Điều dưỡng
 • Tóm tắt: Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2 và thạc sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiến Việt Nam.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề