CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai - mũi - họng : Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Tác giả: Nguyễn Thị Xuyến (chb)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:327 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47306
 • ISBN:9786046614524
 • Mã Dewey:617.5
 • Đơn giá:123000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Tai mũi họng, khám bệnh, điều trị
 • Chủ đề: Tai mũi họng
 • Chuyên ngành: Khoa Điều dưỡng
 • Tóm tắt: Trình bày những quy trình kỹ thuật cơ bản trong khám bệnh và chữa bệnh chuyên khoa tai - mũi - họng: bơm hơi vòi nhĩ, chích rạch, đặt ống thông khí màng nhĩ, mở sào bào, phẫu thuật xương chũm, vá nhĩ.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề