CSDL sách

Trở về
.JPG
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46152
 • Mã Dewey:617.63 22
 • Đơn giá:170000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:15/15
 • Từ khóa:Y học, nha chu, dịch nướu, dịch tễ, vi khuẩn, viêm nha, bệnh nướu.
 • Chủ đề: Y học & Vi khuẩn Y học & Nha khoa
 • Chuyên ngành: Khoa Răng Hàm Mặt
 • Tóm tắt: Chương I: Giải phẫu học nha chu; Chương II: Nước bọt - Dịch nướu; Chương III: Dịch tễ học bệnh nha chu; Chương IV: Mảng bám - Vôi răng; Chương V: Vi khuẩn học trong bệnh nha chu; Chương VI: Bệnh căn và bệnh sinh bệnh nha chu; Chương VII: Phân loại bệnh nha chu; Chương VIII: Bệnh nha chu và bệnh toàn thân; Chương IX: Bệnh nướu; Chương X: Viêm nha chu; Chương XI: Mức độ trầm trọng bệnh viêm nha chu; Chương XII: Đáp ứng miễn dịch trong bệnh nha chu.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề