CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Basic accounting : concepts, principles and procedures : vol. 2 : applying principles and procedures
 • Tác giả: Gregory R. Mostyn
 • Nhà xuất bản: Worthy & James - Canada
 • Năm xuất bản: 2007
 • Số trang:917 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:44008
 • ISBN:9780979149498
 • Mã Dewey:657.042
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Accounting
 • Chủ đề: Accounting
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Volume 2 emphasizes the completion of the accounting cycle and the application of GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) to key accounts. The completion of the accounting cycle is presented for both service and merchandising companies. The reader here has the ability to select among full treatments of frequently used different merchandising procedures (periodic, perpetual, and different worksheet methods), an option not usually available in most introductory accounting books.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề