CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Art and architecture Berlin (Ullmann Art & Architecture)
 • Nhóm Tác giả: Edelgard Abenstein, Fiedler Jeannine
 • Nhà xuất bản: Tanden Verlag Gmbh - China
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:480 p.
 • Kích thước:14 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20535
 • ISBN:978-3-8331-4565-0
 • Mã Dewey:720
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Art, architecture, Berlin
 • Chủ đề: Architecture
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến trúc
 • Tóm tắt: Introduction to A brief biography of the city the house of hohenzollern; Plazas in Berlin; Boulevards; Bridges; Government quarter; Museums and culture forums; Theaters, opera houses, movie theaters,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề