CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Drawing portraits
 • Tác giả: Douglas R. Graves
 • Nhà xuất bản: Watson- Guptill - New York
 • Năm xuất bản: 1983
 • Số trang:159 p.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20481
 • ISBN:0-8230-1430-4
 • Mã Dewey:743.42
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Drawing portraits
 • Chủ đề: Drawing portraits
 • Chuyên ngành: Khoa Mỹ thuật Ứng dụng
 • Tóm tắt: Itroduction main two parts such Materials and techniques: materials, head structure, hand structure, lighting the sitter, ...; Demonstrations: drawing the individual features, portraits.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề