CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Portable gui development with C++
 • Tác giả: Mark Watson
 • Nhà xuất bản: New York - Computing McGraw-Hill
 • Năm xuất bản: 1993
 • Số trang:317 p.
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:43142
 • ISBN:0070684847
 • Mã Dewey:005.42
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề