CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Fundamentals of practical aberration theory: Fundamental knowledge and technics for optical designers
 • Tác giả: Yoshiya Matsui, Kyoji Nariai
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. - USA
 • Năm xuất bản: 1993
 • Số trang:182 p.
 • Kích thước:23 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:32234
 • ISBN:9810213492
 • Mã Dewey:681.4
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Aberration, Fundamentals of practical aberration theory
 • Chủ đề: Aberration
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: 1. Introduction; 2. Derivation of aberration theory; 3. Practical aberration theory and its fomulae; 4. Case studies; 5. Appendixes.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề