CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Đào Tạo Quốc Tế

 • Duyệt theo:
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPbank - PGD Núi Thành - chi nhánh Đà Nẵng = Solutions to developing e-banking services at Vietnam prosperity joint stock commercial bank VPbank - Nui Thanh transactio
 • Tác giả: Trần Thị Thu Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Lê Vũ |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - PGD Núi Thành _ CN Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - PGD Núi Thành.

Giải phát phát triển hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng công thương chi nhánh Ngũ Hành Sơn = Solutions for developing saving deposit activities in vietinbank Ngu Hanh Son branch
 • Tác giả: Phan Việt Hàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2019-2021; Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Ngũ Hành Sơn.

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô - đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Đắk Lắk = Analysis of car loan activities for individual customers at Viet Capital Bank Dak Lak branch
 • Tác giả: Hà Như Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Phạm Minh Vân Anh |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay mua ô tô của Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2021; Chương 3: Khuyến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Đắk Lắk.

Giải pháp hạn chế nợ xấu trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp phát và triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị = Solution of reducing bad debts in lending at Agribank and rural development of Vietnam - Quang Tri provincial bra
 • Tác giả: Ngô Hiếu Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thị Thu Hương |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Tổng quan về nợ xấu trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại; Chương 2: Tình hình nợ xấu trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Chi nhánh Thành tỉnh Quảng Trị; Chương 3: Những giải pháp hạn chế nợ xấu trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân = Analysis of personal loans at BIDV Hai Van branch
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Thư |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lưu Thị Thu Hương |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV Hải Vân; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hải Vân.