CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Khách sạn Nhà hàng Quốc tế

 • Duyệt theo:
Giải pháp marketing mix nhằm thu hút khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ ăn uống tại Long Bar thuộc khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula trong tình hình bình thường mới
 • Tác giả: Mai Thị Hồng Huệ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Sử Minh Tài |
 • Chuyên ngành: Du lịch thông minh

Chương I: Cơ sở lý luận; Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và các chính sách marketingmix đối với dịch vụ ăn uống tại Long Bar thuộc khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula; Chương III: Một số giải pháp marketing-mix nhằm thu hút khách nội địa tại Long Bar thuộc khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula trong tình hình bình thường mới.

Giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Thai Market
 • Tác giả: Nguyễn Thị Vĩ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hoà |
 • Chuyên ngành: Du lịch thông minh

Nghiên cứu các hoạt động Marketing hiện nay tại Nhà hàng Thai Market; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động marketing; Đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh và các chính sách marketing tại Nhà hàng Thai Market trong giai đoạn 2019-2021; Đề xuất các chính sách Marketing nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Thai Market trong giai đoạn 2022-2025.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng Vanda hotel Danang
 • Tác giả: Nguyễn Khánh Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa |
 • Chuyên ngành: Du lịch thông minh

Đánh giá về thực trạng chất lượng dịch vụ được thực hiện tại Nhà hàng Trico của Khách sạn Vanda, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu, tăng thêm sự thu hút của nhà hàng đối với dịch vụ qua ý kiến của khách hàng, của các nhân viên tại nhà hàng.

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại Nhà hàng Thai Market giai đoạn bình thường mới sau Covid – 19
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Dương |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hoà |
 • Chuyên ngành: Du lịch thông minh

Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của bộ phận phục vụ trong nhà hàng từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện bộ phận này. Chỉ ra một số tồn tại và đưa ra một số giải pháp để khắc phục nhằm mang lại lượng khách hàng đáng kể.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Radisson Blu Resort Phú Quốc
 • Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Hoàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đình An |
 • Chuyên ngành: Quản trị Sự kiện

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố về thái độ nhân viên, cơ sở vật chất, dịch vụ bổ sung đến sự hài lòng của khách hàng tại Radisson Blu Resort Phú Quốc. Từ mục tiêu nghiên cứu chúng ta sẽ biết được rằng, có những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, yếu tố nào ảnh hưởng mạnh, yếu tố nào ảnh hưởng yếu, từ đó đưa ra được các chính sách thay đổi và điều chỉnh để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ hơn trước đó.