CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính & Truyền thông

 • Duyệt theo:
Tự động kiểm thử bảo mật ứng dụng web dùng Owasp Zap
 • Tác giả: Trương Thanh Cường |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Ngọc Cường |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1. Tổng quan về bảo mật ứng dụng web; Chương 2. Các kỹ thuật kiểm thử bảo mật ứng dụng web; Chương 3. Triển khai tự động kiểm thử bảo mật ứng dụng web dùng Owasp Zap.

Triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ mạng doanh nghiệp sử dụng Firewall Fortigate
 • Tác giả: Lê Tấn Hảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Kim Tuấn |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1. Tổng quan về Firewall; Chương 2. Firewal Fortigate và những tính năng; Chương 3. Triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ mạng doanh nghiệp bằng Firewall Fortigate.

Triển khai hệ thống sao lưu dự phòng sử dụng công cụ Fwbackups
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Phước |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Kim Tuấn |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1 : Tổng quan về Backup & Restore dữ liệu; Chương 2: Một số chức năng của công cụ Fwbackups; Chương 3: Triển khai thực nghiệm.

Triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ mạng doanh nghiệp sử dụng Firewall Palo Alto
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hữu Minh Đăng |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1. Tổng quan về firewall; Chương 2. Tìm hiểu về Firewall Palo Alto; Chương 3. Triển khai thực nghiệm.

Tìm hiểu và triển khai giải pháp ngăn chặn tấn công DOS sử dụng Firewall và IDS
 • Tác giả: Lê Bảo Khanh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Kim Tuấn |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1. Tổng quan về an ninh mạng; Chương 2. Chống tấn công Dos bằng Firewall; Chương 3. Triển khai thực nghiệm.