CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
"Recreation and Entertainment Activities At Palm Garden Resort" a case study
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trương Thị Huệ |
 • Chuyên ngành: Anh văn du lịch

Chapter 1: Introduces. Chapter 2: Is this theoretical background; Chapter 3: Introduces about the services system as well as the human resource of Recreation Department of Palm Garden Resort. Chapter 4: The strong points as well as the evaluation th business efficiency of Recreation Department of Palm Garden Resort will be analyzed. Chapter 5: Suggestions.

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Buffet sáng tại Khách sạn Golden Sea
 • Tác giả: Lê Xuân Mạnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên, Nguyễn Thị Ái Diễm |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch lữ hành

Một số nội dung cơ bản về khách sạn, về nhà hàng, về hoạt động kinh doanh Buffet. Thực trạng hoạt động kinh doanh Buffet sáng ở Khách sạn Golden Sea và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Buffet sáng.

Nâng cao chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort & Spa
 • Tác giả: Bùi Thị Vy Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS. Nguyễn Công Vinh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn, thưc trạng chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort & Spa, một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort Spa.

nâng cao chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort & Spa
 • Tác giả: Bùi Thị Vy Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS. Nguyễn Công Vinh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn, thưc trạng chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort & Spa, một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ở bộ phận lễ tân tại Hội An Trails resort Spa.

Hoàn thiện chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn Indochine Hội An
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS. Nguyễn Công Vinh, GV. Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về khách du lịch - kinh doanh khách sạn - chất lượng phục vụ, thực trạng và những đánh giá của khách hàng về bộ phận lễ tân, một số giải pháp hoàn thiện chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn Indochine Hội An.