CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Sala Danang Beach Hotel

Tác giả: Huỳnh, Thị Lan Tường

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi

Số trang: 92 tr.
Mã phân loại: 647.15
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng các hoạt động marketing nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Sala Danang Beach Hotel. Chương 3: Giải pháp marketing thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Sala Danang Beach Hotel.

Luận văn liên quan