CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Xây dựng website bán hàng thời trang

Tác giả: Lê Hoàng Phong, Trần Lê Thành Lợi

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nông Thị Hoa

Số trang: 65 tr.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Xây dựng Website
Tóm tắt:

Nghiên cứu về cách thức hoạt động của một website bán hàng. Nghiên cứu về các loại hình thương mại điện tử. Xây dựng trang web bán hàng thời trang.

Luận văn liên quan