CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Xây dựng trang web học trực tuyến Happourse

Tác giả: Huỳnh Tấn Đạt, Lê Trần Bảo Minh, Nguyễn Đức An Sơn, Trần Tuấn Khôi, Trần Dương Long

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang

Số trang: 205 tr.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Năm xuất bản: 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Xây dựng Website
Tóm tắt:

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình SCRUM bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và số ngày làm việc,… Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản thiếp theo của tài liệu, Đề xuất báo gồm việc đưa ra các giải pháp, quyết định cách tiếp cận tốt nhất để phát triển phần mềm với việc tối ưu hóa chi phí, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Luận văn liên quan