CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người tiểu đường

Tác giả: Võ Tấn Văn, Hà Nguyễn Phước Vũ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Long

Số trang: 61 tr.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan dự án; Chương 2: Phân loại và phân đoạn hình ảnh; Chương 3: Mạng tích chập; Chương 4: Xây dựng hệ thống; Chương 5: Xây dựng module machine learning.

Luận văn liên quan