CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

The genesis of images - image enhancing website

Tác giả: Le Van Hieu, Truong Van Thanh, Tran Quang Thin, Huynh Ngoc Vinh

Giảng viên hướng dẫn: PhD. Dang Viet Hung

Số trang: 234 p.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

The goals of this document are: To provide an overview of the content of the project topic. Provide requirements as well as objectives to be achieved of the topic. Provide project management plans, Product Backlog, Document website design (Model design, database, user interface...), website test plan and source code of the proposed system.

Luận văn liên quan