CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Của Bộ Phận Lễ Tân Tại Khách Sạn HAIAN Beach Hotel & Spa

Tác giả: Đỗ Thị Yến Nhi

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Tuấn Hùng

Mã phân loại: 647.94
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1. Cơ sở lý luận. Chương 2: thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Haian Beach Hotel & Spa. Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại Haian Beach Hotel & Spa.

Luận văn liên quan