CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Motif đồ tể, đi săn trong văn xuôi Việt Nam đương đại từ góc nhìn sinh thái Phật giáo

Tác giả: Trần Lê Hồng Phúc

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ánh Nguyệt

Số trang: 115 tr.
Chuyên ngành: Văn -- Báo chí
Mã phân loại: 300.5
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1 - Những vấn đề lí luận chung; Chương 2 - Thuyết Nhân quả báo ứng qua motif đi săn trong văn xuôi sinh thái Việt Nam đương đại; Chương 3 - Tư tưởng bất sát qua motif đồ tể trong văn xuôi sinh thái Việt Nam đương đại; Chương 4 - Xây dựng đạo đức sinh thái trên nền tảng triết lí Phật giáo.

Luận văn liên quan