CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Cải cách kinh tế Ấn Độ dưới thời Chính quyền Narendra Modi và những tác động

Tác giả: Phạm Thị Mai

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Hằng Nga

Số trang: 111 tr.
Mã phân loại: 327
Kiểu tài liệu: Luận văn Thạc sỹ
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1. Các nhân tố tác động đến sự điểu chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte; Chương 2. Các hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte; Chương 3. Một số nhận xét về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.