• SÁCH MỚI
  • DỊCH VỤ
  • CSDL MÔN HỌC
  • Thư viện số
  • Điểm sách
.jpg

13/10/2020 - 10:13:37

Ngày 7&8/10/2020, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt...
.jpg

20/06/2020 - 09:04:39

Liên tiếp được các tổ chức uy tín trên thế giới xếp hạng nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam cùng với...

Xem tất cả

.jpg

30/12/2020 - 09:04:06

Theo Quy định của Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các Đồ án, Khóa luận,...
.jpg

24/12/2020 - 13:37:29

Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc 14 tựa sách mới thuộc chuyên ngành kế toán hiện đã có tại Thư viện cơ sở...

Xem tất cả

Sự kiện