• SÁCH MỚI
  • DỊCH VỤ
  • CSDL MÔN HỌC
  • Thư viện số
  • Điểm sách
.jpg

13/10/2020 - 10:13:37

Ngày 7&8/10/2020, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt...
.jpg

20/06/2020 - 09:04:39

Liên tiếp được các tổ chức uy tín trên thế giới xếp hạng nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam cùng với...

Xem tất cả

.jpg

20/11/2020 - 15:02:05

Vừa qua, thư viện bổ sung một số đầu sách thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Tiếng Trung. Thư viện xin trân trọng...
.jpg

18/11/2020 - 19:04:32

Vừa qua, thư viện bổ sung một số đầu sách thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Tiếng Hàn. Thư viện thông báo đến bạn...

Xem tất cả

Sự kiện