Tin tức từ Internet

Trở về
  • Phương pháp học đại học như thế nào?
  • Kiểu tài liệu:Báo trực tuyến
  • Ngày cập nhật:05/09/2018
  • Từ khóa:Kỹ năng mềm, phương pháp học tập, Đại học
  • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
  • Chủ đề: Kỹ năng -- Học tập
  • Nguồn: https://kenhtuyensinh.vn/phuong-phap-hoc-dai-hoc-nhu-the-nao
  • Tóm tắt: Chúng ta ai cũng biết sự thay đổi môi trường học tập ở cấp trung học phổ thông sang đại học, hay cao đẳng. Chúng ta được quyền thể hiện mình cũng như tự chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa các thủ khoa, á khoa của trường đại học hay cao đẳng khi tốt nghiệp ra trường. Phải chăng giữa bạn và họ có sự khác biết nhau về phương pháp học tập? Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta là “cần chuẩn bị gì để có được một cách học đại học hiệu quả” như các thủ khoa, á khoa.
Tin tức mới nhất