Tủ sách DTU

Trở về
  • Từ tinh thần nhân văn đến trường đại học hạnh phúc
  • Tác giả:NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ
  • Nhà xuất bản:Hội Nhà văn
  • Năm xuất bản:2023
  • Số Trang:347
  • Khổ sách:21 cm.
  • Giá bán:200.000 đ
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Hồi ký--Lê Công Cơ & Tủ sách Truyền thống DTU
  • Tóm tắt: Sống và hoạt động trong giáo dục, cho giáo dục và đi sâu nhất có thể trong tư tưởng về giáo dục, đó mới là con người thực sự của NGƯT Lê Công Cơ, tác giả của cuốn sách sâu sắc và giàu tư tưởng này; và phải chăng chính từ những hoạt động mang lại hiệu quả phục vụ xã hội về mặt giáo dục - nền tảng của mọi phát triển văn hóa - mà tác giả cuốn sách này được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; danh hiệu ấy, dẫu chậm nhưng đã có, vì theo chúng tôi, như đã nói, lẽ ra anh Lê Phương Thảo (Lê Công Cơ) phải được phong tặng Anh hùng từ trong chiến tranh, hay đúng hơn là khi vừa chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước. Nhưng, trong cuộc đời này, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi sự hoàn hảo, toàn mỹ.
Sách liên quan