Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:199
  • Khổ sách:25 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Đại học Duy Tân & Tủ sách Truyền thống DTU
  • Tóm tắt: Kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019), Tuyển tập 25 năm - Dấu ấn thời gian & Khát vọng ra mắt nhằm tri ân đến những người đã "dày công - dày sức" với mong muốn tạo ra một ngôi trường mang tính nhân văn và mọi cố gắng, nỗ lực đều dành cho người học!
Sách liên quan