Tủ sách DTU

Trở về
  • Từ một mái trường
  • Tác giả:Lê Công Cơ
  • Nhà xuất bản:Đà Nẵng
  • Năm xuất bản:2019
  • Số Trang:304
  • Khổ sách:21 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Hồi ký--Lê Công Cơ & Tủ sách Truyền thống DTU
  • Tóm tắt: Bắt nguồn từ việc ghi chép trung thực những cảnh đời đắng-chát-ngọt-bùi, tập hồi ký đã chuyển tải nhiều ý tưởng mang tính khái quát về đời người và người đời. Ví như, khi "định nghĩa" về con người, tác giả cho rằng: "Để được gọi tên là Người, thật quá khó khăn! Bởi vì, con người không chỉ là tên gọi mà còn là danh hiệu". Hoặc, nói về sự kế tục giữa các thế hệ: "Con người mất rồi thì để lại cho con cháu tài sản (tinh thần hoặc vật chất). Còn một thế hệ đi qua thì để lại gì, nếu không là tình yêu đất nước? Nếu nói một cách hình ảnh, thì sự chuyển giao ấy là sự "truyền lửa", từ thế hệ này qua thế hệ khác. Về phương thức biểu hiện, tập sách này được viết theo dạng hồi ký, cách diễn đạt dừng lại ở những dòng hồi tưởng nghiêng về thể loại tự sự. Xen vào đó là nhiều đoạn chính luận và trần thuật, nhất là khi đề cập những nội dung mang tính chất chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục. Những trang viết về nỗi buồn-niềm vui đã chắt chiu chia sẻ cùng nhiều đồng nghiệp dưới một mái trường, thông qua hình thức thể hiện ấy, không thể tránh được việc nêu ra những con số, những dữ liệu "lạnh lùng". Hiểu vậy, tác giả đã cố tránh sự "kể lể thành tích" bằng bảng liệt kê đặt ở cuối tập sách.
Sách liên quan