Tủ sách DTU

Trở về
  • Sáng tạo để canh tân
  • Tác giả:Lê Công Cơ
  • Nhà xuất bản:Đà Nẵng
  • Năm xuất bản:2021
  • Số Trang:342
  • Khổ sách:21 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Hồi ký--Lê Công Cơ & Tủ sách Truyền thống DTU
  • Tóm tắt: Sách gồm ba phần chính, mỗi phần đều có lời dẫn nhập của tác giả, mỗi lời dẫn nhập đều mang một tựa đề đầy ấn tượng: Những ngày xưa củ, Những giấc mơ trẩy hội và Sáng tạo để canh tân, đặt trong một chuỗi các sự kiện-vấn đề, thể hiện một tư tưởng liên hoàn, tiếp diễn, có sự bổ sung cho nhau để nói về một trường đại học tư thục thành công vào bậc nhất ở nước ta, gắn liền với quảng đời đầy vinh quang và cay đắng của người sáng lập ra nó: Nhà giáo ưu tú - Anh hùng lao động Lê Công Cơ.
Sách liên quan