Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:438
  • Khổ sách:20,3 cm.
  • Giá bán:120.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Hồi ký--Lê Công Cơ & Tủ sách Truyền thống DTU
  • Tóm tắt: Người của một thời ghi lại đôi nét về chân dung của những người còn sống đối với người đã khuất và cả mong muốn trả được, trong muôn một, móm "nợ" đối với cuộc đời.
Sách liên quan