Tủ sách DTU

Trở về
  • Giải tích: Phiên bản thứ 7: Calculus: Tập 1
  • Tác giả:James Stewart
  • Nhà xuất bản:Hồng Đức và Cengage Learning
  • Năm xuất bản:2016
  • Số Trang:805
  • Khổ sách:23 cm.
  • Giá bán:419.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Tóm tắt: Tập 1 của cuốn sách tập trung vào khối kiến thức Giải tích căn bản bao gồm Hàm một biến, Phương trình vi phân và Lý thuyết chuỗi
Sách liên quan