Tủ sách DTU

Trở về
  • Kinh tế trong quản trị
  • Tác giả:Nguyễn Lê Giang Thiên
  • Nhà xuất bản:Thông tin và Truyền thông
  • Năm xuất bản:2014
  • Số Trang:1010
  • Khổ sách:27 cm.
  • Giá bán:150.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Quản trị chi phí & Tủ sách Dịch DTU
  • Tóm tắt: Gồm 5 phần: Phần 1: Một số nội dung khái quát; Phần 2: Phân tích cầu; Phần 3: Phân tích sản xuất và chi phí; Phần 4: Tối đa hóa lợi nhuận trong cấu trúc thị trường khác nhau; Phần 5: Rủi ro và không chắc chắn.
Sách liên quan