Tủ sách DTU

Trở về
  • Y đức và luật định : tìm hiểu kinh nghiệm thế giới : sách tham khảo
  • Tác giả:Tạ Quang Hùng, Đào Xuân Dũng
  • Nhà xuất bản:Thông tin và Truyền thông
  • Năm xuất bản:2015
  • Số Trang:711
  • Khổ sách:27 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Luật Y tế & Tủ sách Dịch DTU
  • Tóm tắt: Gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Luật Y tế và Y đức; Chuyên đề 2: Đạo đức lâm sàng.
Sách liên quan