Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:711
  • Khổ sách:27 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Cơ học đất & Tủ sách Dịch DTU
  • Tóm tắt: Tổng hợp về các tính chất của đất và cơ học đất. Nội dung bao gồm những vấn đề cơ bản như: đại kỹ thuật công trình, nguồn gốc của đất và kích thước hạt, tính dẻo và cấu trúc, phân loại đất, độ thấm và sự rỉ thấm, ứng suất, tính nén lún của đất, áp lực bên, khả năng chịu tải của đất đối với nền móng nông.
Sách liên quan