Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:361
  • Khổ sách:21 cm.
  • Giá bán:160.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Tiểu thuyết--Tự truyện Việt Nam
  • Tóm tắt: Năm tháng tình người là chuyện kể về công việc của tác giả sau ngày thành phố Huế được giải phóng (tháng 3-1975), sau đó đi học Trường Nguyễn Ái Quốc TW, về công tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng và sáng lập trường đại học dân lập đầu tiên của miền Trung năm 1994, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng từ đó đến nay.
Sách liên quan