CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kiến trúc & Mỹ thuật ứng dụng
.jpg

Hướng dẫn vẽ ghi

Tác giả: Đỗ Quang Trinh

Hướng dẫn vẽ đo bằng phương pháp thủ công nhằm phục vụ cho rèn luyện kỹ năng quan sát nắm bắt hình ảnh, rèn luyện tay vẽ, phát huy tích cực, chủ động sáng tạo, nâng thêm tầm hiểu biết về nghệ thuật kiến trúc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Cơ sở tạo hình kiến trúc

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp

Gồm 3 chương: Chương 1: Tạo hình bình diện; Chương 2: Tạo hình tập thể - không gian; Chương 3: Tạo hình kiến trúc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Mười cuốn sách về kiến trúc

Tác giả: Vitruvius

Mô tả những nguyên tắc kinh điển về sự cân đối, sự hài hoà, tỉ lệ trong kiến trúc, thiết kế ngân hàng, nhà tù, trụ sở viện nguyên lão, nhà tắm, quảng trường, đền thờ, nhà hát. Vị trí, nền móng, âm học kiến trúc, các kiểu thích hợp và tỉ lệ của nhà ở tư nhân, phương pháp hoàn thiện bền vững và đẹp,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Empire state : a love story (or not)

Tác giả: Jason Shiga; John Pham

When his best friend, Sara, moves to New York City, Jimmy--who loves science fiction but knows very little about the outside world--works up the courage to travel cross-country by bus to see her, and perhaps change their relationship.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.gif

The steampunk adventurer's guide : contraptions, creations, and curiosities anyone can make

Tác giả: Thomas Willeford; Phil Foglio

It presents fascinatingly fun yet simple steampunk projects for enthusiasts of all ages-lavishly illustrated by award-winning cartoonist Phil Foglio.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1