CSDL SÁCH

Khoa Kiến trúc

Duyệt theo:
.jpg

Thermal delight in architecture

Tác giả: Lisa Heschong

Contents: Preface; acknowledgments; necessity; delight; affection; sacredness; notes.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (03 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Phong thủy cổ đại Trung Quốc

Tác giả: Vu Hy Hiền

Trình bày nguyên lý cơ bản của phong thủy; Phong thủy và bố cục chọn địa điểm Cố đô; Phong thủy và bố cục chọn đất xây dựng làng mạc; Phong thủy và bố cục chọn đất xây nhà ở; Những học giả nổi tiếng bàn về Phong thủy.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Toilets of the world

Tác giả: Morna E. Gregory, Sian James

Introduction to a history of toilets, toilets of north America, toilets of central and south America, toilets of Europe, toilets of Africa;...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The essential frank lloyd wright : critical writings on architecture

Tác giả: Frank Lloyd Wright

The book includes Wright's early essay "The art and craff of the Machine"; major works such as the disappearing city, the natural house, and a testament; and a substantial introduction by editor Bruce Pfeiffer.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1