CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
5678.jpg

Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp: Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

Tác giả: Bộ Tài Chính

Bao gồm 2 phần: Phần I: Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và phần II: Các văn bản pháp luật liên quan về đăng ký kinh doanh.

  • Tổng sách: 0
  • Đang rỗi: 0
.jpg

Cẩm nang văn bản pháp quy về thuế - hải quan

Tác giả: Trần Khánh Dũng, Nguyễn Tiến Việt

Tập hợp khá đầy đủ, toàn diện và có chọn lọc những quy định, hướng dẫn liên quan đến Thuế - Hải quan của các cơ quan nhà nước,từ Quốc Hội, chính phủ, Bộ tài chính, Bộ thương mại, Tổng cục thuế, Tổng Cục Hải quan và các cơ quan liên quan đến sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Tín dụng - ngân hàng : tiền tệ ngân hàng II

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[et al]

Bao gồm những nội dung sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh; Tín dụng trung dài hạn để tài trợ cho đầu tư; Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế...

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5