CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Luật hợp đồng thương mại quốc tế: Giáo trình

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Luyện, TS. Lê Thị Bích Thọ, TS. Dương Anh Sơn

Gồm hai phần: phần 1: Những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế; phần 2: Các hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 8
 • Đang rỗi: 8
.jpg

Các điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập

Gồm 10 nội dung chính: 1. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ; 2. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật; 3. Công ước Rome về Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng; 4. Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Nhóm Tác giả: Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới

Chương 1: Giới thiệu về sở hữu trí tuệ; Chương 2: Các lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ; Chương 3: Vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển và chương trình hợp tác phát triển của WTO; Chương 4: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Chương 5: Các công ước và thỏa ước quốc tế về sở hữu trí tuệ; Chương 6:...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bộ luật lao động mới chính sách - chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Phạm Văn Mỹ

Phần I: Chính sách, chế độ tiền lương; Phần II: Bảo hiểm xã hội và y tế; phần III: Kiểm tra, thanh tra lao động và bảo hiểm.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1